Shetkari Sanghatana: Vichar Aani Karyapadthdti by Sharad Joshi